Způsob výstavby dřevostavby

Mnoho investorů řeší vedle výběru dodavatele své stavby i způsob výroby své dřevostavby.
V praxi převažují 2 možnosti – montovaná stavba, která je vyrobena v hale nebo dřevostavba standardním způsobem 2by4 vznikající přímo na staveništi. Koluje mnoho argumentů pro a proti zastávající jeden nebo druhý způsob výstavby, většina z nich ale pochází od obchodních zástupců dotyčných firem a neměli byste jim dávat velkou váhu. Nezapomínejte – firma chce mít na Vaší zakázce co nejvyšší zisk, Vaše spokojenost je až na dalším místě.

Systém montované stavby používají největší dodavatelé dřevostaveb na našem trhu – například RD Rýmařov, Haas Fertigbau, Atrium, Awik, Okal, Celet, HK Dřestav, Vario Vila, ELK a další. Během několika dní se v hale vyrobí Váš dům a během jednoho dne je sestaven na základové desce. První den většinou po krovy, další dny se pracuje na střešní krytině a třeba do měsíce můžete mít stavbu na klíč předanou. Předpokladem v tomto měsíčním horizontu je samozřejmě suchý způsob realizace podlah.

Pojďme se podívat na několik argumentů, které zaznívají pro jeden nebo druhý způsob výstavby:

1. vysoká přesnost výroby a kvalita – halová výroba, přesné sledování kvality a spotřeby materiálu – to vše hraje pro tento způsob výstavby. Ve skutečnosti tomu tak nemusí být – prošel jsem mnoho dřevostaveb montovaného typu i letmé montáži na staveništi a není zde vítěze. I v případech montovaných staveb jsem viděl případy příček, které postrádaly pravoúhlost, špatně napojené parozábrany v rozích stěn či třeba nekvalitně položené dlažby. Kvalita provedení tedy rozhodně nehraje pro montované dřevostavby, přesnost dle projektu však ano.

2. rychlost výstavby – výroba dílů v hale ušetří konkrétně zhruba 2-3 týdny na staveništi. Další fáze jako položení střešní krytiny, zhotovení podlah, zařizovací předměty – čas je pak stejný u obou způsobů výstavby. Pakliže Vám firma dodávající montovanou dřevostavbu slibuje bezkonkurenční 3-4 měsíce pro dodávku, měla by Vám firma stavějící 2by4 na staveništi nabídnou totéž. Co se rychlosti týče – opět bez vítěze.

3. kontrola kvality – v případě montované stavby je možno kvalitu složení stěn, parobrzdy/parotěsné folie překontrolovat pouze při výrobě ve firmě. Na staveništi jsou stěny montovány již se sádrokartonem zevnitř a kontaktní fasádou zvenčí, jakýkoli detail ve stěně tedy není možné zkontrolovat. Naopak u letmé výstavby můžete mít díky kontrole v jakýkoli okamžik přesný přehled o kvalitě – nehledě na to, že veškeré problémy se dají řešit ihned. Nejlepším měřítkem kvality je kontrola vzduchotěsnosti door blower testem. Ten je nejlepší dělat v průběhu výstavby, aby se případné defekty daly korigovat. V případě montovaných domů při horším výsledku než je doporučovaný nastává problém – chyba nastává někde pod sádrokartonem (většinou napojení parotěsné folie či prostupy pro elektriku), jak ji inteligentně opravit?

Zajímavou statistiku mám od společnosti DEK, která se zabývá testy vzduchotěsnosti – konkrétně u staveb letmé montáže evidují o 1/3 lepší hodnoty než u testů v montovaných stavbách. Nicméně systémy letmé montáže mají zase rozptyl výsledných hodnot n50 téměř dvojnásobný oproti panelovém systému (vyšší míra individálnosti kvality).

Jestliže přemýšlíte o kvalitě, mějte tedy na paměti – je jedno jaký způsob dodávky zvolíte. V případě montované stavby bych již na začátku do smlouvy začlenil provedení door blower testu s maximálně povolenými hodnotami dle ČSN a v obou případech určitě řešil další parametry stavby (skladba stěny, instalační předstěna, tloušťky izolací, způsob vytápění, orientace domu), s kterými Vám mohu pomoci v rámci nezávislého stavebního dozoru.

Scroll to Top