Difůzně uzavřené stavby - časovaná bomba?

Některé difůzně uzavřené stavby, tj. ve skladbě při pohledu z vnitřku: SDK na roštu, parotěsná folie, fošíková konstrukce s izolací, OSB/SDV, EPS – jsou podle mne malou časovanou bombou. Pakliže nestavíte pasivní dům, kde díky Blowerdoor testu zjistíte netěsnosti obálky a máte možnost defekty odstranit, tak běžné české firmy bohužel nevěnují 100% preciznost ošetření vnitřní parotěsné folie. Ta musí být opravdu kvalitně pospojována, veškeré prostupy rozvodů také ošetřeny. O tom, že jsem viděl na různých difůzně uzavřených stavbách parotěsnou folii jen přetáhnutou přes sebe bez přelepování či sádrokartonáře, kteří si nožem udělají prostup folií pro kabel bez ošetření prostupu a hned zaklopí deskou, nebudu radši mluvit. Některé firmy nemají vlastní sádrokartonářskou partu a externě si ji najímají – ti pak umí svoje řemeslo velice dobře, ale již nevěnují pozornost detailům prostupů apod. Ani se mi nechce zmiňovat jednu větší firmu, která staví dřevostavby, kdy sádrokartonáři nespojovali parotěsnou folii a jako odpověď zněla – ve zděných domech ji přeci taky nepřelepujeme či jednu renomovanou firmu realizující montované dřevostavby – žádný prostup skrz folii nebyl ošetřen, PUR pěna kolem oken nezapáskovaná-a to se jedná o difuzně uzavřenou stavbu.
Druhý extrém je uživatel, který není seznámen s užíváním a údržbou domu. Konkrétně pak dřevostavba 2by4 konstrukce (16cm izolace v konstrukci, 12 cm EPS, ale okna jen s U=1,1) bez rekuperace. Parotěsná folie byla provedena velice kvalitně, bohužel obrazy a předměty na stěnách visící na hmoždince a bodovky zabudované v SDK stropě prostým vyříznutím díry do SDK, nadělají v průběhu užívání neplechu.
Ani závěr článku nebude optimistický – měl jsem možnost vidět fotografie ze stavby od kolegy z oboru. Obyvatelé si začali zanedlouho po nastěhování stěžovat na nepříjemný pach hniloby. Difůzně uzavřená stěna s odvětrávanou fasádou. Došlo k provedení sond do stěny a v jednom místě odkryta dokonce fasáda. Šikovní dělníci zde v průběhu výstavby zaměnili parotěsnou a difůzni folii – dali ji přesně obráceně, vlhkost tedy mohla nekontrolovatelně jít do stěny, ale parotěsná folie na vnějšku ji nepustila ven. Izolace byla mokrá, dřevo již chycenou plísní a houbami.

Jaké je tedy doporučení – jestli můžete, volte difůzně otevřenou konstrukci a řízené větrání, konstrukci stěny s instalační předstěnou. Veškeré rozvody budou procházet pouze vzduchovou mezerou a nikoli parobrzdou.

Scroll to Top