Předání stavby

Jak víte, předání díla je důležitým okamžikem jak pro zhotovitele, tak pro investora. Doporučuji tomuto okamžiku věnovat náležitou pozornost, zjevné vady se těžko reklamují, rizika škody na stavbě přechází na investora apod.
Každá firma přistupuje k předání jinak – ti největší profesionálové předávají dům absolutně čistý, v domě je příjemná teplota, vy se cítíte dobře, jen se nastěhovat. Druhá skupina “sekáme to jako baťa cvičky” dům neuklidí. Okna špinavá,takže nevíte jestli jsou poškrábaná nebo v pořádku, totéž o podlaze. Hasící přístroj či požární hlásič si musíte kupovat sami. A třetí skupina? Říkejme jim “amatéři” – v den předání to vypadá jako na snímku níže. I za ujišťování majitele, že vše bude v ten den hotové dopadla realita jinak. Topení nefunguje, elektrika není dokompletovaná, wc protéká…..
Vybírejte tedy obezřetně, nehleďte na internet, kam do diskusí přispívají primárně jednotlivé firmy:-)

Scroll to Top